Oferty pracy

Asystent/ka Zarządu

Miejsce pracy: Gliwice

Opis stanowiska

 • Prowadzenie i koordynacja realizacji obowiązków spółki wymaganych przepisami prawa, w tym: Kodeksem Spółek Handlowych, Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym itp.
 • Przygotowanie uchwał organów spółki i nadzór nad prowadzeniem zasobu archiwalnego w zakresie dokumentacji i uchwał organów spółki.
 • Nadzór nad przygotowywaniem i przechowywaniem w należytym porządku dokumentów spółki.
 • Przygotowywanie i koordynacja przebiegu posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia / zgromadzenia wspólników.
 • Przygotowywanie prezentacji, zestawień i raportów.
 • Redagowanie korespondencji i oficjalnych pism.
 • Zapewnianie prawidłowego obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Koordynacja przepływu informacji pomiędzy członkami Zarządu, a pozostałymi obszarami Spółki.

Gotów na zmiany w karierze?

Prześlij swoje CV na adres rekrutacja@postep.pl i zacznij nowy etap na Twojej drodze zawodowej.

Wymagania

 • Doświadczenie na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w Biurze Zarządu.
 • Biegła znajomość j. angielskiego – na poziomie min. B2. (warunek konieczny).
 • Dobra znajomość MS Office (szczególnie Excel, Power Point na zaawansowanym poziomie).
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, negocjacyjne
  i dyplomatyczne.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Inicjatywa, samodzielność, odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań.
 • Wysoka kultura osobista, doskonała organizacja czasu pracy
  i pozytywne nastawienie.

Oferujemy

 • Umowę o pracę,
 • Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia
 • Przyjazne warunki i miła atmosferę pracy
 • Możliwość rozwoju w ramach grupy kapitałowej Luma Holding

Prosimy o zamieszczenie klauzuli

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wyczółkowskiego 16, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w spółce Zakłady Metalowe „Postep” S.A.
Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Zakłady Metalowe „POSTĘP” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wyczółkowskiego 16, 44-109 Gliwice, adres e-mail: poczta@postep.pl.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: Wyczółkowskiego 16, 44-109 Gliwice lub za pomocą poczty elektronicznej: zarzad@kwiecienipartnerzy.pl.
 4. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
 5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Opis stanowiska

 • Prowadzenie i koordynacja realizacji obowiązków spółki wymaganych przepisami prawa, w tym: Kodeksem Spółek Handlowych, Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym itp.
 • Przygotowanie uchwał organów spółki i nadzór nad prowadzeniem zasobu archiwalnego w zakresie dokumentacji i uchwał organów spółki.
 • Nadzór nad przygotowywaniem i przechowywaniem w należytym porządku dokumentów spółki.
 • Przygotowywanie i koordynacja przebiegu posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia / zgromadzenia wspólników.
 • Przygotowywanie prezentacji, zestawień i raportów.
 • Redagowanie korespondencji i oficjalnych pism.
 • Zapewnianie prawidłowego obiegu korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 • Koordynacja przepływu informacji pomiędzy członkami Zarządu, a pozostałymi obszarami Spółki.

Wymagania

 • Doświadczenie na samodzielnym lub kierowniczym stanowisku w Biurze Zarządu.
 • Biegła znajomość j. angielskiego – na poziomie min. B2. (warunek konieczny).
 • Dobra znajomość MS Office (szczególnie Excel, Power Point na zaawansowanym poziomie).
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, negocjacyjne
  i dyplomatyczne.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Inicjatywa, samodzielność, odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań.
 • Wysoka kultura osobista, doskonała organizacja czasu pracy i pozytywne nastawienie.

Oferujemy​

 • Umowę o pracę,
 • Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia
 • Przyjazne warunki i miła atmosferę pracy
 • Możliwość rozwoju w ramach grupy kapitałowej Luma Holding

Gotów na zmiany w karierze?

Prześlij swoje CV na adres rekrutacja@postep.pl i zacznij nowy etap na Twojej drodze zawodowej

Prosimy o zamieszczenie klauzuli

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wyczółkowskiego 16, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w spółce Zakłady Metalowe „Postep” S.A.
Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Zakłady Metalowe „POSTĘP” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wyczółkowskiego 16, 44-109 Gliwice, adres e-mail: poczta@postep.pl.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: Wyczółkowskiego 16, 44-109 Gliwice lub za pomocą poczty elektronicznej: zarzad@kwiecienipartnerzy.pl.
 4. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
 5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.