Oferty pracy

Inżynier produkcji - narzędziowiec

Miejsce pracy: Gliwice

Opis stanowiska

 • Projektowanie i nadzorowanie procesów w zakresie technicznym i organizacyjnym zapewniające efektywność procesów oraz bezpieczeństwo i ergonomię pracy
 • Czynne, kreatywne i odpowiedzialne uczestnictwo w pracy zespołów zadaniowych i grup interdyscyplinarnych, których działanie regulują wewnętrzne procedury
 • Raportowanie postępu prac, realizacji powierzonych zadań określonych przez przełożonego w wymaganym terminie
 • Udział w opracowaniu i weryfikacja konceptu narzędziowego dla oprzyrządowania pras w szczególności tłoczników postępowych (progressive dies) oraz oprzyrządowania dla procesów zgrzewania i spawania
 • Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji 3D i 2D oprzyrządowania, w szczególności dot. procesów obróbki plastycznej na zimno
 • Opracowanie harmonogramów projektów dotyczących procesu wykonania oprzyrządowania produkcyjnego przez dostawców – narzędziownie zewnętrzne oraz nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją zaplanowanych prac, wykonaniem i wdrożeniem oprzyrządowania do produkcji. Opracowanie danych, analiza i raportowanie wyników z przebiegu procesu wykonania narzędzi
 • Projektowanie procesu w szczególności dot. obróbki plastycznej na zimno i wycena oprzyrządowania
 • Bieżący nadzór techniczny nad pracą oprzyrządowania w procesach produkcji seryjnej, w tym, planowanie przeglądów prewencyjnych, nadzór merytoryczny nad wykonaniem napraw i uruchomieniem oprzyrządowania w produkcji seryjnej, po wykonaniu napraw
 • Planowanie i realizacja zmian konstrukcyjnych w oprzyrządowaniu produkcyjnym, wdrożenie do produkcji oprzyrządowania po zmianach

Gotów na zmiany w karierze?

Prześlij swoje CV na adres rekrutacja@postep.pl i zacznij nowy etap na Twojej drodze zawodowej.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane politechniczne)
 • Znajomość podstaw GD&T – zasad wymiarowania i tolerowania
 • Wiedza inżynierska w zakresie rysunku technicznego, podstawy pracy z modelem 3D, wytrzymałości materiałów, mechaniki oraz budowy maszyn
 • Wiedza podstawowa w zakresie materiałów stalowych, obróbki cieplno-chemicznej oraz powierzchniowej
 • Preferowana znajomość podstaw procesu APQP i PPAP oraz kluczowych standardów jakości stosowanych w motoryzacji
 • Znajomość podstawowych narzędzi inżynierskich IT ( 2D-Auto Cad, 3D-Autodesk, Inventor, Catia), Six Sigma, 5 S
 • Biegła znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie (co najmniej poziom B2)
 • Wymagane doświadczenie zawodowe, w szczególności dotyczące oprzyrządowania dla procesów obróbki plastycznej na zimno
 • Dobra znajomość środowiska MS Office
 • Dokładność, terminowość i doskonała organizacja pracy własnej i w zespole
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy

 • Umowę o pracę,
 • Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia
 • Przyjazne warunki i miła atmosferę pracy
 • Możliwość rozwoju w ramach grupy kapitałowej Luma Holding

Prosimy o zamieszczenie klauzuli

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wyczółkowskiego 16, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w spółce Zakłady Metalowe „Postep” S.A.
Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Zakłady Metalowe „POSTĘP” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wyczółkowskiego 16, 44-109 Gliwice, adres e-mail: poczta@postep.pl.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: Wyczółkowskiego 16, 44-109 Gliwice lub za pomocą poczty elektronicznej: zarzad@kwiecienipartnerzy.pl.
 4. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
 5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Opis stanowiska

 • Projektowanie i nadzorowanie procesów w zakresie technicznym i organizacyjnym zapewniające efektywność procesów oraz bezpieczeństwo i ergonomię pracy
 • Czynne, kreatywne i odpowiedzialne uczestnictwo w pracy zespołów zadaniowych i grup interdyscyplinarnych, których działanie regulują wewnętrzne procedury
 • Raportowanie postępu prac, realizacji powierzonych zadań określonych przez przełożonego w wymaganym terminie
 • Udział w opracowaniu i weryfikacja konceptu narzędziowego dla oprzyrządowania pras w szczególności tłoczników postępowych (progressive dies) oraz oprzyrządowania dla procesów zgrzewania i spawania
 • Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji 3D i 2D oprzyrządowania, w szczególności dot. procesów obróbki plastycznej na zimno
 • Opracowanie harmonogramów projektów dotyczących procesu wykonania oprzyrządowania produkcyjnego przez dostawców – narzędziownie zewnętrzne oraz nadzór merytoryczny i organizacyjny nad realizacją zaplanowanych prac, wykonaniem i wdrożeniem oprzyrządowania do produkcji. Opracowanie danych , analiza i raportowanie wyników z przebiegu procesu wykonania narzędzi
 • Projektowanie procesu w szczególności dot. obróbki plastycznej na zimno i wycena oprzyrządowania
 • Bieżący nadzór techniczny nad pracą oprzyrządowania w procesach produkcji seryjnej, w tym , planowanie przeglądów prewencyjnych, nadzór merytoryczny nad wykonaniem napraw i uruchomieniem oprzyrządowania w produkcji seryjnej, po wykonaniu napraw
 • Planowanie i realizacja zmian konstrukcyjnych w oprzyrządowaniu produkcyjnym, wdrożenie do produkcji oprzyrządowania po zmianach

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane politechniczne)
 • Znajomość podstaw GD&T – zasad wymiarowania i tolerowania
 • Wiedza inżynierska w zakresie rysunku technicznego, podstawy pracy z modelem 3D, wytrzymałości materiałów, mechaniki oraz budowy maszyn
 • Wiedza podstawowa w zakresie materiałów stalowych, obróbki cieplno-chemicznej oraz powierzchniowej
 • Preferowana znajomość podstaw procesu APQP i PPAP oraz kluczowych standardów jakości stosowanych w motoryzacji
 • Znajomość podstawowych narzędzi inżynierskich IT ( 2D-Auto Cad, 3D-Autodesk, Inventor, Catia), Six Sigma, 5 S
 • Biegła znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie (co najmniej poziom B2)
 • Wymagane doświadczenie zawodowe, w szczególności dotyczące oprzyrządowania dla procesów obróbki plastycznej na zimno
 • Dobra znajomość środowiska MS Office
 • Dokładność, terminowość i doskonała organizacja pracy własnej i w zespole
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy​

 • Umowę o pracę,
 • Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia
 • Przyjazne warunki i miła atmosferę pracy
 • Możliwość rozwoju w ramach grupy kapitałowej Luma Holding

Gotów na zmiany w karierze?

Prześlij swoje CV na adres rekrutacja@postep.pl i zacznij nowy etap na Twojej drodze zawodowej

Prosimy o zamieszczenie klauzuli

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wyczółkowskiego 16, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w spółce Zakłady Metalowe „Postep” S.A.
Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Zakłady Metalowe „POSTĘP” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wyczółkowskiego 16, 44-109 Gliwice, adres e-mail: poczta@postep.pl.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: Wyczółkowskiego 16, 44-109 Gliwice lub za pomocą poczty elektronicznej: zarzad@kwiecienipartnerzy.pl.
 4. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
 5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.