Oferty pracy

Specjalista ds. Kontrolingu

Miejsce pracy: Gliwice

Opis stanowiska

 • Sporządzanie analiz i raportów finansowych oraz operacyjnych na wewnętrzne potrzeby organizacji, Zarządu oraz grupy kapitałowej i właściciela.
 • Wykonywanie kalkulacji oceny rentowności bieżącej działalności oraz przyszłych projektów.
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu rocznego budżetu, budżetu kroczącego oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń.
 • Przygotowywanie i odpowiednie prezentowanie danych finansowych dla podmiotów zewnętrznych.
 • Weryfikacja prawidłowości przeprowadzonych księgowań.
 • Uczestniczenie w procesie raportowania miesięcznego, przygotowywanie raportów, komunikacja z biznesem, tworzenie uzasadnień biznesowych odchyleń realizacji planu.
 • Uczestniczenie w procesie zamknięcia miesiąca.
 • Obsługa narzędzi kontrolingowych.

Gotów na zmiany w karierze?

Prześlij swoje CV na adres rekrutacja@postep.pl i zacznij nowy etap na Twojej drodze zawodowej.

Wymagania

 • Umiejętność pracy z bazami danych.
 • Dobra znajomość MS Excel.
 • Umiejętności związane z tworzeniem graficznej prezentacji danych, w tym m.in. praca z MS Power Point.
 • Wykształcenie wyższe. Preferowane kierunki: Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Matematyka.
 • Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu Finansów i Rachunkowości.
 • Podstawowa wiedza z zakresu działalności operacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych.

Oferujemy

 • Umowę o pracę,
 • Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia
 • Przyjazne warunki i miła atmosferę pracy
 • Możliwość rozwoju w ramach grupy kapitałowej Luma Holding

Prosimy o zamieszczenie klauzuli

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wyczółkowskiego 16, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w spółce Zakłady Metalowe „Postep” S.A.
Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Zakłady Metalowe „POSTĘP” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wyczółkowskiego 16, 44-109 Gliwice, adres e-mail: poczta@postep.pl.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: Wyczółkowskiego 16, 44-109 Gliwice lub za pomocą poczty elektronicznej: zarzad@kwiecienipartnerzy.pl.
 4. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
 5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Opis stanowiska

 • Sporządzanie analiz i raportów finansowych oraz operacyjnych na wewnętrzne potrzeby organizacji, Zarządu oraz grupy kapitałowej i właściciela.
 • Wykonywanie kalkulacji oceny rentowności bieżącej działalności oraz przyszłych projektów.
 • Uczestniczenie w przygotowywaniu rocznego budżetu, budżetu kroczącego oraz kontrola ich realizacji i analiza odchyleń.
 • Przygotowywanie i odpowiednie prezentowanie danych finansowych dla podmiotów zewnętrznych.
 • Weryfikacja prawidłowości przeprowadzonych księgowań.
 • Uczestniczenie w procesie raportowania miesięcznego, przygotowywanie raportów, komunikacja z biznesem, tworzenie uzasadnień biznesowych odchyleń realizacji planu.
 • Uczestniczenie w procesie zamknięcia miesiąca.
 • Obsługa narzędzi kontrolingowych.

Wymagania

 • Umiejętność pracy z bazami danych.
 • Dobra znajomość MS Excel.
 • Umiejętności związane z tworzeniem graficznej prezentacji danych, w tym m.in. praca z MS Power Point.
 • Wykształcenie wyższe. Preferowane kierunki: Finanse i Rachunkowość, Ekonomia, Matematyka.
 • Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu Finansów i Rachunkowości.
 • Podstawowa wiedza z zakresu działalności operacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych.

Oferujemy​

 • Umowę o pracę,
 • Stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia
 • Przyjazne warunki i miła atmosferę pracy
 • Możliwość rozwoju w ramach grupy kapitałowej Luma Holding

Gotów na zmiany w karierze?

Prześlij swoje CV na adres rekrutacja@postep.pl i zacznij nowy etap na Twojej drodze zawodowej

Prosimy o zamieszczenie klauzuli

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakłady Metalowe „Postęp” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wyczółkowskiego 16, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w spółce Zakłady Metalowe „Postep” S.A.
Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Zakłady Metalowe „POSTĘP” S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Wyczółkowskiego 16, 44-109 Gliwice, adres e-mail: poczta@postep.pl.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem: Wyczółkowskiego 16, 44-109 Gliwice lub za pomocą poczty elektronicznej: zarzad@kwiecienipartnerzy.pl.
 4. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.
 5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.