Kontakt

Zakłady Metalowe „Postęp” S.A.

Leona Wyczółkowskiego 16
44-109 Gliwice

NIP 648-20-44-920, KRS 0000036252
Sąd rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy K.R.S.
Kapitał zakładowy: 1700000 PLN
Kapitał wpłacony: 1700000 PLN