Bezpieczeństwo przede wszystkim

13 maja, o godzinie. 10.30 wszyscy w zakładzie ZM Postęp usłyszeli alarm przeciwpożarowy. Według scenariusza paliło się stanowisko na spawalni. Pracownicy nie byli jednak świadomi tego, że ewakuacja w jakiej brali udział była jedynie ćwiczeniami. O planowanej akcji poinformowane zostały wcześniej jedynie osoby na kluczowych stanowiskach, kierownictwo i zarząd.

Uprzednio 100% załogi zostało przeszkolone. Dzięki przeprowadzonemu szkoleniu koordynatorzy akcji wiedzieli co należy do ich zadań. Podczas szkolenia pracownicy zostali zapoznani z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną dla zakładu i aktualnymi przepisami ochrony ppoż. Przekazane zostały im informacje o tym jak zachować się w przypadku pożaru oraz jak powinna wyglądać obsługa dostępnego sprzętu gaśniczego. Zostały także wyznaczone osoby funkcyjne na wypadek zagrożenia.

To właśnie dzięki zaangażowaniu kierującym ewakuacją – mistrzom produkcji i kierownictwu wszystko przebiegło tak sprawnie. Czas całkowitego opuszczenia budynku przez 146 osób wyniósł jedynie 4 min i 30 s. Jest to bardzo dobry czas.

Pieczę nad akcją sprawowała Agnieszka Farasiewicz, doświadczona specjalistka bhp i ppoż ZM Postęp dla której priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez zaangażowanie pracowników w budowanie szeroko rozumianej świadomości. Nad prawidłowością przebiegu ewakuacji czuwała również gliwicka Państwowa Straż Pożarna. Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo i niezwykle ważne wskazówki dotyczące zachowania podczas zagrożenia pożarem.

Podsumowując, przeprowadzoną symulację zaliczamy do bardzo dobrej praktyki. Wszyscy obecni zdali pouczający test zasad zachowania bezpieczeństwa w wypadku zagrożenia pożarowego.