Certryfikacja

Informujemy, że Zakłady Metalowe Postęp S.A. we wrześniu pozytywnie przeszły zarówno przez proces recertyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskiem na zgodność z normą ISO 14001, jak i audyt zgodności z standardem systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym IATF.

Naszą misją jest efektywnie i elastycznie funkcjonujące przedsiębiorstwo rozumiejące kontekst funkcjonowania organizacji, coraz lepiej spełniające wymagania i oczekiwania zainteresowanych stron, dążące do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Utrzymujemy światowe standardy!