Nasi przedstawiciele na konferencji ESG

20 października nasza reprezentantka Martyna Klecka, Dyrektor ds. usług wsparcia, uczestniczyła w konferencji „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ESG W WALCE ZE ZMIANAMI KLIMATYCZNYMI – WYZWANIE I SZANSA NA ROZWÓJ BIZNESU”, zorganizowanej przez Metkom – Nowa Era Recyklingu.

Podczas wydarzenia eksperci podzielili się wiedzą z zakresu zmian klimatu, rozwiązań prawnych dla biznesu na tle unijnych dyrektyw, a podjęta tematyka ESG w obszarze środowiskowym uporządkowała pojęcia certyfikacji, standardów i planowanych zmian regulacyjnych w tym zakresie. 

Udział w konferencji był doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie podejmowanych przez przedsiębiorstwa działań na rzecz klimatu. To dla nas niezwykle ważne, aby aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat trendów i wyzwań, przed jakimi stoją firmy w obszarze ESG, i co za tym idzie, wdrażać najlepsze praktyki zrównoważonego rozwoju.

Dziękujemy za zaproszenie.